Od czego zacząć przy stawianiu fundamentów?

[REKLAMA]

Nie jest dla nikogo tajemnica, że wybudowanie domu należy zacząć od postawienia fundamentów. Okazuje się jednak, ze nie jest to takie proste i oczywiste, jak mogłoby się wydawać, a dobrze postawione fundamenty to element niezbędny przy każdej budowie. Od czego zatem należy zacząć przy stawianiu fundamentów?

Pierwszą czynnością, której należy się podjąć przy stawianiu fundamentów jest ich wytyczenie – obejmuje ono wyznaczenie na danym terenie punktów charakterystycznych dla projektowanego budynku. Następnie dane punkty należy odpowiednio oznaczyć tak, aby wszystko było czytelne dla osób, które będą pracowały dalej nad tą budową.

Następnym etapem prac jest zdjęcie humusu, czyli wierzchniej warstwy ziemi – 15 – 30 cm głębokości. Czynność można wykonać zarówno ręcznie jak i mechanicznie. Ważne jednak, aby pilnować, żeby hałdy nagromadzonej w ten sposób ziemi nie były zbyt wysokie i aby znajdywały się w odpowiedniej odległości od wytyczonych fundamentów.

Kolejny etap to warstwy pokładowe – należy zabezpieczyć teren folią budowlaną, która stanowi doskonałą warstwę izolacyjną, która zabezpieczy fundamenty przed wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.

Zbrojenie to następny etap przy wytyczaniu fundamentów. Najczęściej polega ono na zbudowaniu przestrzennego szkieletu, złożonego z prętów połączonych strzemionami. Następnie tak przygotowaną konstrukcje należy odeskować, a później – zalać betonem, który należy jeszcze dodatkowo odpowiednio zabezpieczyć przed działaniem czynników zewnętrznych.

Na koniec fundamenty należy zabezpieczyć przed wilgocią – i, na sam koniec, zasypać je ziemią.

Przy wyborze fundamentów należy kierować się nośnością danego gruntu – na tej podstawie wyróżniamy następujące rodzaje fundamentów:

– ławy – najdłuższe, najczęściej stosowane pod ścianami albo szeregami słupów, wykonuje się je z żelbetu. Najlepsze zastosowanie mają na gruntach o dobrej nośności

– stopy – stosuje się je pod słupami szkieletów budynków, do ich tworzenia używa się betonu, żelbetu lub elementów prefabrykowanych

– płyty fundamentowe – idealnie nadają się do stosowania na gruntach o małej nośności, kiedy warunki gruntowe są bardzo niejednorodne – dzięki temu doskonale rozkładają obciążenie całego budynku

– płyty fundamentowe z ogrzewaniem powietrznym – używa się przy ich budowie styropianu, na którym układa się płyty, rury i zbrojenie – takie rozwiązanie daje możliwość zastosowania w przyszłości ogrzewania podłogowego

– pale – idealne przy stawianiu dużych obiektów, gdy grunt o odpowiedniej nośności znajduje się na znacznej głębokości

– studnie – ich podstawę stanowią kręgi żelbetowe, które ustawia się jeden na drugim (również stosuje się je w sytuacji, gdy nośny grunt znajduje się na znacznej głębokości).

Jak widać, roli fundamentów nie da się przecenić i należy włożyć odpowiednio dużo pracy i przygotowania przy ich wytyczaniu i budowaniu. Odpowiednio dobranie rodzaju fundamentów do gruntu, na którym ma powstać budynek jest gwarantem stabilności powstającej w ten sposób konstrukcji.

Dziękujemy portalowi Tektoniczny.pl za współpracę merytoryczną.

Dodaj komentarz

Email niezostanie opublikowany. Imię i Email są obowiązkowe.