Nie tylko terapeuta – praca rodziców też jest ważna

Diagnoza, to pierwszy krok do pokonania trudności związanych z deficytami rozwojowymi. Wczesne zdiagnozowanie problemu jest istotne, zarówno z punktu widzenia zastosowanej terapii. Jednak sam terapeuta i najbardziej rozbudowana metoda terapii nic nie da, bez współpracy z rodzicami. Wymagania wobec dzieci z deficytami rozwojowymi są niejednokrotnie większe, niż wobec dzieci znajdujących się w rozwojowej normie. Jeśli nie zwiększymy wymagań i nacisku na wyrównywanie deficytów, trudności będą się pogłębiały, a konsekwencją będą […]