Bursztyn we współczesnych wierzeniach, kościołach i religiach

Religii i wyznań mamy dziś naprawdę mnóstwo. W tym wpisie chcemy przyjrzeć się bliżej jednemu ze związków wyznaniowych, z którego tezami zgadzać się może wielu z nas. Mowa o Ludziach Słońca, dla których elementem kultu jest m.in. bursztyn. Kim są Ludzie Słońca? Wielu z nas wie, czym jest tzw. Noc Kupały. O ile dziś święto przypadające na noc z 21 na 22 czerwca podczas przesilenia letniego kojarzy się przede wszystkim […]