Historia narkomana czyli od wąchania klejów po morfinę

Uważa się iż każdy narkotyk może zaszkodzić, jednak miękkie narkotyki są postrzegane jako mniej szkodliwe dla zdrowia w porównaniu do twardych; ryzyko związane z używaniem twardych narkotyków, to głównie poważne zagrożenia dla zdrowia, uzależnienie, a także wpływ na zachowanie porządku publicznego ( zatargi z prawem). Popularność leków w środowisku nastolatków, gdy chodzi o konsekwencje wynikające z ich stosowania, wydaje się bardzo wysoka. Oprócz korzystania z „twardych” narkotyków, szkodliwe jest […]