Zasady zatrudnienia tymczasowego

[REKLAMA]

Praca zatrudnienia tymczasowego to wyjątkowa forma stosunku pracy.

Rolę odgrywają tutaj nie dwa, a trzy podmioty. To pracownik, agencja pracy tymczasowej oraz pracodawca, na rzecz którego wykonywane są zawodowe obowiązki. Pracownik formalnie zatrudniony jest przez agencję, a sama praca wykonywana jest niejako na jej zlecenie.

W Polsce rynek pracy tymczasowej rozwija się dopiero od 2000 roku. Podstawą zatrudnienia tego rodzaju jest zaś ustawa z roku 2003 o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. To zazwyczaj obowiązki wykonywane sezonowo albo w określonym czasie. W umowie zawarte zostają szczegółowe czynności, jakie ma realizować pracownik.

Pracownik tymczasowy przez okres kolejnych 36 miesięcy może działać na rzecz różnych pracodawców. Nie może natomiast wykonywać obowiązków zawodowych dłużej niż przez 18 miesięcy u jednego pracodawcy. Co ciekawe, pracownik może współpracować z więcej niż jedną agencją pracy tymczasowej. Dzięki temu zyskuje szansę kilku zatrudnień w jednym czasie. Oczywiście, może wykonywać taką pracę, o ile elastyczność zatrudnienia pozwala mu na godzenie wszystkich obowiązków.

Umowa podpisywana pomiędzy agencją a pracownikiem ma najczęściej charakter czasowy. To umowa o prace na czas określony albo umowa z wyznaczeniem czasu na wykonanie określonej pracy. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej. Musi zawierać dane wszystkich stron umowy i datę jej obowiązywania. W umowie musi być zawarty zapis dotyczący warunków zatrudnienia, rodzaj wykonywanych obowiązków, wymiar czasu i miejsce wykonywania czynności. W umowie musi być zawarte również wynagrodzenie, jakie pracownik tymczasowy otrzyma, a także sposób jego wypłacania.

Aby rozwiać wszelkie obawy, jakie wiążą się z zatrudnieniem tego typu, potwierdzamy, że podczas trwania takiej umowy pracownikowi przysługuje ubezpieczenie chorobowe. Pracownik tymczasowy może również brać urlop. Urlop na żądanie przysługuje po 6 miesiącach trwania umowy. Wypoczynkowy przysługuje zaś w wymiarze dwóch dni za każdy przepracowany miesiąc. Jeśli urlop taki nie zostaje wykorzystany, to pracownikowi przysługuje za dni wolne ekwiwalent. Kobietom w ciąży umowa o pracę tymczasową zostaje przedłużona aż do czasu porodu.

Zasady zatrudnienia tymczasowego dotyczą wszystkich. Nie ma tutaj znaczenia wiek, płeć ani rodzaj wykształcenia czy wykonywanych obowiązków. Znaczenia nie ma również narodowość. Warto tutaj zaznaczyć, że to właśnie pochodzenie jest kwestią istotną. Okazuje się, że w Polsce pracę tymczasową podejmują coraz częściej Ukraińcy. To najlepsza opcja dla takich pracowników, skoro mają oni na początku ograniczony dostęp do rynku pracy. Ukraińcy podejmują najczęściej pracę tymczasową w sektorze budowlanym, przemysłowym i produkcyjnym. Kobiety znajdują zatrudnienie w gastronomii, wykonują usługi sprzątające, opiekują się dziećmi albo seniorami. To zwykle osoby o niskich kwalifikacjach, ale coraz częściej zdarza się, że rynek pracy w Polsce zasilają osoby dobrze wykształcone, z wieloletnim doświadczeniem. Pamiętajmy również, że agencje pracy tymczasowej oferują pracę zawsze zgodną z wykształceniem i umiejętnościami potencjalnego pracownika.

Treść przygotowana w oparciu o ofertę Agencji pośrednictwa Pracy Ewl zawierającą usługi związane z zatrudnianiem cudzoziemców.

Dodaj komentarz

Email niezostanie opublikowany. Imię i Email są obowiązkowe.