Zwrot prowizji – Tsue jedno, banki drugie

TSUE opowiedziało się pro konsumencko, banki jednak maja swoje, odmienne zdanie co do zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego. Spłaciłeś kredyt konsumencki przed terminem wyznaczonym w umowie? Przeczytałeś w internecie, że należy Ci się zwrot części prowizji którą zapłaciłeś przy zaciąganiu kredytu? Banki różnie mogły nazywać tą opłatę: prowizja przygotowawcza, opłata za rozpatrzenie wniosku, […]