Rozwód i podział majątku

[REKLAMA]

W dzisiejszych, trudnych czasach niestety nie każde małżeństwo trwa długo i szczęśliwie. Co roku przeprowadza się coraz więcej rozwodów, które zwykle są traumatycznym przeżyciem zarówno dla małżonków, jak i dzieci. Niestety często cała sprawa nie kończy się na sali sądowej, bo trzeba jeszcze podzielić majątek, który zgromadzili małżonkowie w czasie trwania ich związku.

Sąd ogłasza rozwód, orzeka o opiece nad dziećmi, a także ustala podział dóbr materialnych i niematerialnych. I gdyby na tym się wszystko kończyło, to nie byłoby tak źle. Coraz częściej jednak w całą sprawę trzeba angażować komornika, który jest w stanie wyegzekwować to, co postanowił sąd, a przez to możliwe jest dokonanie faktycznego podziału majątku nie tylko na papierze. Sprawdź, jak przejść przez całą skomplikowaną procedurę rozwodową, aby jak najszybciej i jak najmniej boleśnie zamknąć etap życia, o którym chce się zapomnieć.

Rozwód

Sąd może orzec o rozwodzie między małżonkami, gdy stwierdzi ponad wszelką wątpliwość, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że pomiędzy małżonkami nie istnieją już więzi duchowe, fizyczne i ekonomiczne.

Jeśli jesteś w stu procentach przekonany, że twoje małżeństwo należy zakończyć, musisz złożyć pozew o rozwód w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym, który jest właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżeństwa.

Określono także ściśle wymogi, które taki wniosek musi spełnić. Trzeba w nim umieścić datę i miejscowość oraz oznaczenie sądu, do którego pozew jest kierowany. We wniosku wymienia się nazwiska i adresy powoda, czyli małżonka, który występuje z wnioskiem o rozwód, oraz pozwanego, czyli drugiego małżonka, z którym powód zamierza się rozwieść. Jeśli powód ustanawia pełnomocnika, to także musi podać jego dane.

Podstawą jest także wyraźne oznaczenie żądania orzeczenia rozwodu. Należy podać, w jakim trybie ma się odbyć rozwód – bez orzekania o winie czy z winy któregoś z małżonków. Oczywiście pierwszy wariant jest najmniej bolesnym rozwiązaniem, a procesy rozwodowe na tej podstawie trwają stosunkowo krótko. W drugim przypadku powód może podawać dane świadków, okoliczności różnych wydarzeń mających wpływ na podjęcie decyzji o rozwodzie. W pozwie musi znaleźć się także uzasadnienie, w którym stwierdzone zostaną fakty świadczące o ustaniu pożycia małżeńskiego.

Do pozwu należy dołączyć oryginał odpisu aktu małżeństwa i odpisy aktów urodzenia dzieci. Wszystko to składa się w biurze podawczym sądu lub przesyła listem poleconym.

Podział majątku

Bardzo często wraz z orzeczeniem o rozwodzie i o przyznaniu opieki nad dziećmi, sąd podejmuje także decyzję w sprawie podziału majątku, jeśli któryś z małżonków o to wnosił. I choć wydawałoby się, że to koniec, czasami ten moment staje się początkiem nowej batalii, polegającej na wyegzekwowaniu zasądzonej części majątku.

Jeśli w tej kwestii pojawiają się problemy, strona powinna skorzystać z pomocy komornika, który posiadając prawomocne orzeczenie sądu, jest w stanie szybko sprawę doprowadzić do końca. Warto powierzyć sprawę doświadczonej kancelarii, takiej jak chociażby czosnyka-komornik.pl. Wówczas można mieć pewność, że sprawnie uda się zamknąć smutny rozdział życia, o którym chce się zwykle zapomnieć jak najszybciej.

2 thoughts on “Rozwód i podział majątku

  1. marta

    17 stycznia, 2019 at 11:06am

    jak niema dzieci to ok . majatek jest i moze go nie byc.

  2. Karabin92

    8 lutego, 2019 at 8:19pm

    Uwazam, ze wszystko zalezy od tego czy malzenstwo posiada dzieci. Warto przed zawarciem malzenstwa porozmawiac na ten temat czy intercyza czy nie .

Dodaj komentarz

Email niezostanie opublikowany. Imię i Email są obowiązkowe.