Do kogo zwrócić się w sprawach spadkowych?

[REKLAMA]

Sprawy spadkowe to jedne z najczęściej poruszanych na wokandzie w zakresie prawa cywilnego (na równi z rozwodami, które dość często są blisko powiązane z kwestiami spadkowymi np. w przypadku śmierci współmałżonka). Każdy z nas czegoś się w życiu dorobił – mieszkania, samochodu, kawałka ziemi czy oszczędności w innych walutach. Każdy z nas chce zadbać o to, aby nasz majątek trafił w ręce naszych bliskich.

Jednakże, jak wiemy, nie zawsze wszystko udaje się załatwić przed śmiercią i bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, w której spadkodawca nie sporządził testamentu. Wówczas na pierwszy plan wchodzi prawo spadkowe i pewne ogólne zasady, którymi się rządzi jeżeli chodzi o podział majątku między krewnych. Oczywiście gdy spadkodawca miał potomstwo pierwszeństwo mają tzw. zstępni czyli dzieci, a dalej wnuki oraz małżonek. W przypadku gdy spadkodawca nie miał potomstwa, dziedziczą małżonek, rodzice i rodzeństwo i tak dalej, i tak dalej… Te zasady to tylko początek rozważań, albowiem życie płata nam różne figle i bardzo często sytuacje dziedziczenia stają się nie tylko bardzo skomplikowane, ale nieraz są przedmiotem sporów w rodzinie, które dzielą krewnych na całe pokolenia.

Aby zapobiec takiej sytuacji warto po pierwsze, zapoznać się z ogólnymi zasadami jakie obowiązują w kwestiach spadkowych i dziedziczenia w polskim porządku prawnym. Najlepiej sięgnąć do specjalistycznej literatury, bądź rzetelnych portali internetowych. Jednakże, niejednokrotnie sytuacje spadkowe są na tyle skomplikowane, że nie wystarczy przeczytanie kilku mądrych zdań w książce. W tej sytuacji należy się udać do specjalisty bądź osoby, która ma do czynienia z tymi zagadnieniami.

W pierwszej kolejności można skorzystać z darmowej pomocy prawnej, która zostanie uruchomiona na terenie całego kraju od 2016 roku. Wystarczy udać się do najbliższego punktu takiej pomocy i zapytać. Istnieje także możliwość skorzystania z pomocy studenta prawa. Na uczelniach bowiem działają poradnie prawne, w której studenci udzielają porad prawnych z różnych dziedzin. Wiadomo, że student nie udzieli w stuprocentowo pewnej rady w danej kwestii, ale zawsze wskaże kierunek rozumowania, bądź drogę którą należy dalej podążać w sprawie spadkowej.

Jeżeli warunki finansowe nam na to pozwalają, najlepiej udać się do profesjonalisty czyli radcy prawnego. Oczywiście nierzadko wizyta i opieka radcy prawnego nad daną sprawą nie należy do najtańszych, jednak mamy wówczas gwarancję profesjonalnego załatwienia sprawy i porady. Najlepiej dobrać sobie radcę prawnego, który specjalizuje się w sprawach cywilnych, a w szczególności spadkowych.

Tak jak widać powyżej, dostępnych możliwości na uzyskanie porady, bądź wiedzy z zakresu prawa spadkowego jest bardzo wiele. W pierwszej kolejności musimy przeanalizować poziom skomplikowania naszej sprawy i stwierdzić czy jest konieczność zasięgnięcia porady. Jeżeli stwierdzimy, że tak, wówczas musimy określić nasze możliwości finansowe i wybrać albo płatną opcję profesjonalisty lub bezpłatną poradę prawną.

Portal Świat-Prawa.pl wsparł nas merytorycznie.

Dodaj komentarz

Email niezostanie opublikowany. Imię i Email są obowiązkowe.